Trại thực nghiệm Phúc Khải

Nái và heo con theo mẹ của Trại Thực nghiệm Phúc Khải.

Trại Thực nghiệm Phúc Khải hoạt động từ năm 2012, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm dinh dưỡng sản phẩm phụ gia JPK. Các kết quả thực nghiệm được ghi nhận bao gồm cả chế độ dinh dưỡng, các điều kiện môi trường, điều kiện chăn nuôi trong suốt quá trình sinh trưởng tới xuất chuồng.

Kết quả thực nghiệm nhằm phục vụ việc chọn lựa sản phẩm phù hợp và cung cấp tư vấn hiệu quả trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.