Lĩnh vực hoạt động

Các hoạt động chính của JPK gồm có:

  • Dịch vụ chăn nuôi, bao gồm: tư vấn dinh dưỡng chăn nuôi, xây dựng công thức, đào tạo kỹ thuật,…;
  • Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thứ ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
  • Hoạt động thú y;
  • Chăn nuôi lợn;
  • Chăn nuôi gia cầm;
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn kỹ thuật: 
Ông LI BAOTANG 
Tiến sĩ dinh dưỡng động vật từ Canada 
Tổng Giám đốc điều hành JPK