Kỷ niệm 10 năm thành lập JPK (15/12/2008-15/12/2018)

Ngày 15/12/2018, JPK đánh dấn 10 năm hình thành và phát triển. JPK đã có những hoạt động đánh giá và lập các kế hoạch cho thời gian tiếp theo, bao gồm các chiến lược đồng hành cùng khách hàng đã ủng hộ JPK thời gian qua, cũng như các kế hoạch để sản xuất phụ gia, premix của JPK thời gian tới.