Hội thảo “Kỹ thuật Chăn nuôi heo”

Để hỗ trợ người chăn nuôi heo tại các trại vừa và nhỏ, ngày 28/06/2010, JPK đã tiến hành tổ chức Hội thảo Kỹ Thuật Chăn Nuôi Heo tại Đồng Nai. Hội thảo đã thu hút nhiều bà con chăn nuôi heo tại Đồng Nai đến dự.

Kỹ thuật của JPK đã cung cấp các kiến thức dinh dưỡng cho heo từng giai đoạn, cùng với các kỹ thuật chăm sóc trong từng điều kiện môi trường và lứa tuổi heo nhằm mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp nhất cho người chăn nuôi.

Kỹ thuật JPK cũng đã giải đáp các thắc mắc cụ thể của người chăn nuôi tại sự kiện. Bên dưới là một số hình ảnh liên quan.

Kỹ thuật JPK đang thuyết trình về một số kỹ thuật chủ yếu trong chăn nuôi.
Rất đông đại biểu từ các trang trại trên địa bàn Đồng Nai đến dự.
Đại biểu chăm chú nghe.
Quang cảnh hội thảo.