Châu Âu cho phép sử dụng đạm côn trùng trong thức ăn cho gia cầm và heo

Tổ chức quốc tế về côn trùng cho thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (IPIFF), hiệp hội bảo trợ của ngành côn trùng châu Âu tại thủ đô Brussels, hoan nghênh đạo luật cho phép sử dụng đạm động vật đã qua chế biến có nguồn gốc từ côn trùng (PAPs côn trùng) trong thức ăn cho gia cầm và heo. Đạo luật được công bố vào ngày 17 tháng 8 trên Tạp chí Chính thức của Liên minh Châu Âu về Quy chế của EU 2021/1372.

“Ngành dinh dưỡng chăn nuôi của chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh bước cuối cùng này trong quy trình cấp phép cho protein côn trùng trong thức ăn chăn nuôi gia cầm và lợn”, Chủ tịch IPIFF, Adriana Casillas cho biết. Phù hợp với lộ trình chính sách của IPIFF, “phê duyệt này thể hiện một trong những ưu tiên quy định chính của IPIFF kể từ khi thành lập”, Chủ tịch IPIFF bổ sung. Được coi là một bước công cụ trong việc nâng cấp ngành côn trùng châu Âu, sự chấp thuận này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu ‘Farm to Fork’ (từ nông trại đến 3 mũi mục tiêu: công bằng, sức khỏe và thân thiện môi trường) – vì nó sẽ đóng một vai trò trong việc thúc đẩy sự lưu thông trong sản xuất lương thực, đồng thời cải thiện tính bền vững và khả năng tự cung tự cấp của ngành chăn nuôi Châu Âu.

Sau khi cho phép côn trùng vào danh sách động vật nuôi trồng thủy sản vào tháng 7 năm 2017, “chúng tôi coi việc phê duyệt này là một bước hợp lý – vì gia cầm là loài ăn côn trùng và động vật như heo ăn tạp”, Aman Paul, Phó Chủ tịch thứ nhất của IPIFF cho biết. Do đó, “cải cách lập pháp này mang lại cơ hội mới cho ngành chăn nuôi gia cầm và heo, vì côn trùng đại diện cho nguồn protein chất lượng cao tự nhiên cho động vật không nhai lại”, ông Christophe Trespeuch, Chủ tịch Nhóm công tác IPIFF về Vệ sinh thức ăn chăn nuôi và Dinh dưỡng động vật giải thích.

“Sự cho phép này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 9, hai mươi ngày sau khi xuất bản trên Tạp chí Chính thức của EU”, Tổng thư ký của IPIFF, Christophe Derrien kết luận. Ban Thư ký IPIFF sẽ tổ chức hội thảo trên web chuyên đề tập trung vào các hệ quả của việc ủy ​​quyền này đối với sự phát triển của ngành côn trùng và lợi ích mong đợi của việc sử dụng PAPs côn trùng trong thức ăn cho gia cầm và heo, diễn ra vào ngày 20 tháng 9.

Sau khi quy định thực hiện này có hiệu lực, nhu cầu về côn trùng làm thức ăn chăn nuôi dự kiến ​​sẽ tăng, dẫn đến tăng năng lực sản xuất của ngành.

Lượt dịch: JPK Team

Nguồn: Feed and Additive